Arhive lunare: Mai 2014

Activitati de 1 Iunie Madrid…Bucuresti

ICR Madrid (Institutul Cultural Roman din Madrid) organizeaza, cu ocazia Zilei Copilului,  un spectacol – lectura (cuentacuentos), sambata, 31 mai 2014, orele 11,30 la sediul ICR , Plaza de la Lealtad, 3, entreplanta .Intrarea gratuita in limita locurilor disponibile. Detalii la:

http://www.icr.ro/madrid-1/eventos/cuentacuentos-en-espanol-el-dia-que-huyo-el-sueno-de-victoria-patrascu.

Sambata, 31 mai 2014 de la orele 17,30  in Torrejón de Ardoz spectacol si concurs de tinere talente. Pentru mai multe detalii vezi:

http://romaniaexpres.es/concursul-pro-talent-editia-a-iii-a/

Duminica, 1 iunie 2014 in Arganda del Rey concurs de tenis de camp incepand cu orele 11. Detalii la:

http://romaniaexpres.es/turneu-de-tenis-pentru-toate-varstele-in-arganda-del-rey/

In Bucuresti, ziua portilor deschise la Televiziunea Romana, detalii la :

http://www.paginademedia.ro/2014/05/ziua-portilor-deschise-la-televiziunea-romana-de-1-iunie/

si alte evenimente de Ziua Copilului in Bucuresti: http://www.vinsieu.ro/evenimente/Ziua%20Copilului/data/toate/tsd.html

In Spania, Ziua Copilului se sarbatoreste pe data de 20 noiembrie insa nu are aceeasi amploare ca si sarbatoarea de 1 Iunie din Romania.

Va doresc dragi copii multe zile fericite in care sa nu va lipseasca o imbratisare calda, un cuvant bun, o paine gustoasa si un cer senin! Sa aveti vise frumoase pe care sa le impliniti, sa faceti un paradis din fiecare colt al pamantului!

 

Reclame

Despre Sfintii Constantin si Elena

pe langa vietile acestor sfinti, in aceasta pagina gasesti si multe legende romanesti:

http://legendeleromanilor.ro/2012/05/sfintii-imparati-constantin-si-elena/

Concurs de creatie literara . Literatura pentru copii scrisa de adulti

Detalii, aici :

http://www.bookiseala.ro/trofeul-arthur-pentru-literatura-pentru-copii-si-tineret/117951.html

Succes!

9 Mai – semnificatii istorice

9 mai – Ziua Europei

Ziua de 9 mai reprezintă pentru noi, românii, o dată cu multiple valenţe şi victorii istorice – Ziua Independenţei României (1877), sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial(1945) şi Ziua Europei( 1985)

În ceea ce priveşte Ziua Europei totul a început când Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei a primit de la omologii din Statele Unite ale Americii din Marea Britanie, în primavara anului 1950, o misiune istorică, aceea de a crea un plan care să ducă la reintegrarea Germaniei Federale în familia europeană. În problema pe care o avea de rezolvat va cere sprijinul unui cunoscut diplomat al vremii, Jean Monnet.

Astfel, în dimineaţa zilei de 9 mai, un emisar secret înmânează cancelarului german Konrad Adenauer un document confidenţial care cuprindea o copie a proiectului vizând reintegrarea Germaniei Federale. Acordul lui Adenauer a venit imediat, Germania dorind să devină partener al Franţei în acest proiect ce-şi propunea să schimbe soarta Europei.

În aceeaşi zi de 9 mai, la ora 16:00, în Salonul Orologiului din Quai d’Orsay, Robert Schuman citea Proclamaţia care avea să schimbe destinul Europei. Franţa şi Germania decideau să pună în comun rezervele de cărbune şi oţel invitând toate ţările europene interesate să li se alăture. Pentru unii planul Schuman era utopia unui „aventurier politic”, pentru alţii un vis nebunesc dar azi, o realitate.

În anul 1985, când proiectul construcţiei europene era deja clar conturat, cele zece state membre care formau la acea dată Comunitatea Europeană, au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei, iar simbolurile Uniunii Europene să fie : drapelul, imnul, deviza şi moneda unică euro.

Steagul, cu cel 12 stele galbene dispuse în cerc, pe fond albastru, reprezintă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12 reprezintă perfecţiunea . Istoria steagului începe în anul 1955 când a fost folosit de Consiliul Europei, organizaţie internaţională apărătoare a drepturilor omului şi valorilor culturale europene, iar în anul 1985 a fost adoptat ca steag al Comunităţilor Europene. Începând cu anul 1986, este utilizat de către toate instituţiile Uniunii Europene.

În anul 1972, Consiliul Europei decide ca “Oda bucuriei “ – ultima parte a Simfoniei a IX –a de Beethoven – să devină imnul său, iar în anul 1985 statele membre UE l-au adoptat şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene, subliniindu-se astfel unitatea în diversitate şi aspiraţia către valorile comune, pacea şi solidaritatea europeană.

Pentru prima dată în anul 2000 a fost folosită deviza Uniunii Europene, “Unitate în diversitate” iar menţionarea oficială s-a realizat în Tratatul de instituire a unei Constituţii ( 2004).

Tratatul de la Roma , din 1957, declara că piaţa comună este unul din obiectivele Comunităţii Europene, iar cel de la Maastricht din anul 1992 introduce Uniunea Economică şi Monetară punând bazele monedei unice. În anul 1995, în luna decembrie, Consiliul de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de “euro”, iar din anul 2002 Euro a intrat în circulaţie.

Reprezentarea grafică a monedei unice a fost inspirată de litera grecească “epsilon”, ea trebuind să facă legătura atât cu leagănul civilizaţiei şi democraţiei europene, cât şi cu prima literă din cuvântul „Europa”. Cele două linii paralele din simbolul grafic sunt un indicator al stabilităţii euro.

Viziunea lui Jean Monnet asupra Europei a influenţat profund întreaga generaţie de oameni de stat care i-a urmat şi a schimbat în bine istoria. Dacă la început, obiectivul esenţial, imediat era acela al cooperării paşnice dintre statele europene, astăzi, ambiţia este diferită: construcţia unei Europe care respectă libertatea şi identitatea tuturor popoarelor ce o compun. Uniunea Europeană este în slujba cetăţenilor săi, aceştia păstrându-şi propriile valori, tradiţii si propria limbă .

Şi nu în ultimul rând, trebuie, de asemenea, să ne amintim de principiul care a însoţit permanent demersul lui Monnet: „Noi nu coalizăm state, ci unim oameni!”.

din http://www.braila.djc.ro ( traducerea imi partine)

 

9 de Mayo- día de Europa

El día 9 de Mayo es para nosotros , los rumanos , un día con múltiples significados y victorias históricas – Día de la Independencia de Rumania (1877 ) , el final de la Segunda Guerra Mundial (1945 ) y el Día de Europa ( 1985 )

En cuanto al Día de Europa; todo comenzó cuando Robert Schumann , ministro francés de Relaciones Exteriores, recibió de sus homólogos de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en la primavera de 1950 , una misión histórica , la creación de un plan que conducirá a la reintegración de Alemania Occidental en la Unión Europea . Para el problema que tenía que resolver requirió el apoyo de un experimentado diplomático de la época, Jean Monnet .

Por lo tanto, en la mañana del 9 de mayo, un enviado secreto entregó al canciller alemán, Konrad Adenauer, un documento confidencial que contiene una copia del proyecto para la reintegración de la Alemania Occidental. El acuerdo de Adenauer llegó inmediatamente, Alemania deseaba ser socio de Francia en este proyecto que tenía como objetivo cambiar el destino de Europa. El mismo día, 9 de mayo, a las 16:00h  en el Quai d’ Orsay, Robert Schumann leía el anuncio que iba a cambiar el destino de Europa. Francia y Alemania deciden combinar sus reservas de carbón y acero, invitando a todos los países europeos interesados ​​a unirse. Para algunos, el plan de Schumann era la utopía de un   “aventurero político”, para otros un sueño loco, pero hoy en día, es una realidad.

En 1985, cuando el proyecto de construcción europeo ya estaba delineado claramente, los diez Estados miembros que formaban en ese momento la Comunidad Europea, decidieron que el 9 de mayo se convertiría en el Día de Europa y que los símbolos de la Unión Europea serían: la bandera, el himno, el lema y el euro.

La bandera, con las 12 estrellas amarillas dispuestas en un círculo sobre un fondo azul, representa la unidad y la identidad de los pueblos de Europa. El círculo representa la solidaridad y la armonía, y las estrellas, al ser 12, representan la perfección. La historia comienza en 1955, cuando la bandera fue utilizada por el Consejo de Europa, organización internacional de defensa de los derechos humanos y los valores culturales europeos, y en 1985 fue adoptado como la bandera de las Comunidades Europeas. Desde el año 1986, es utilizado por todas las instituciones de la Unión Europea.

En 1972, el Consejo Europeo decidió que la „Oda a la alegría” – la última parte de la Novena Sinfonía de Beethoven – se convirtiera en su himno, y en 1985, los estados miembros de la UE también lo adoptaron como el himno oficial de la Unión Europea, subrayando la aspiración a la unidad en la diversidad y los valores comunes, la paz y la solidaridad europea.

Por primera vez en el año 2000, se utilizó el lema de la UE, ” Unidad en la diversidad ” y la mención se hizo oficial en el Tratado que establece una Constitución (2004).

En el Tratado de Roma, en 1957, se declaró que el mercado común es uno de los objetivos de la Comunidad Europea, y en el  de Maastricht en el 1992, introdujo a la Unión Económica y Monetaria  para sentar las bases de la moneda única. En diciembre de 1995, el Ayuntamiento de Madrid decidió que la moneda única llevara el nombre de „euro” y en el 2002, el  euro entró en circulación.

La representación gráfica de la moneda única se inspira en la letra griega ” épsilon ” , y debe referirse tanto a la cuna de la civilización y la democracia europea como a la primera letra de la palabra „Europa ” . Las dos líneas paralelas de un símbolo gráfico son un indicador de la estabilidad del euro.

La visión de Jean Monnet de Europa ha influido profundamente en toda la generación de los políticos que siguieron y ha mejorado el curso de la historia. Si en un primer momento, el objetivo esencial de inmediato fue el de la cooperación pacífica entre los Estados europeos, el de hoy es una ambición diferente: crear una Europa que respete la libertad y la identidad de todos los pueblos que la componen. La Unión Europea está al servicio de sus ciudadanos para guardar sus propios valores, sus tradiciones y su lengua.

Y por último pero no lo menos importante, debemos también recordar el principio que ha acompañado constantemente el enfoque de Monnet : „Nosotros no estamos unificando a los Estados, estamos uniendo a la gente . ”

 

 

                                                                                      Legenda Europei

Europa era fiica regelui Agenor, care domnea în Fenicia. Vrăjit de frumusețea ei, Zeus plănuiește să o fure, se preschimbă într-un taur frumos și se alătură turmelor regelui. În timp ce Europa, împreună cu însoțitoarele sale, culegea flori, remarcă frumusețea taurului pe care-l încalecă. Zeus o răpește, ducând-o pe insula Creta. Pe insulă o seduce (tăinuindu-i că are soție), astfel, ea îi devine amantă.

Aflând adevărul, Europa, înșelată, se aruncă de pe o stâncă în mare, însă Afrodita o salvează. Pământul pe care a fost adusă de Zeus va primi numele ei. Europa i-a dăruit lui Zeus doi fii: Minos, care va ajunge regele Cretei, și Eac, judecător al lumii umbrelor.

sursa : wikipedia

contact UE – http://europa.eu/contact/index_ro.htm